Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

 

Brak wolnych miejsc w bieżącym roku szkolnym.  Zapraszamy na warsztaty po wakacjach. Zapisy od 1 sierpnia.

Grupa przeznaczona dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD oraz dla nauczycieli i wychowawców dzieci z ADHD.


Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:
  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).

  • Jak dziecko z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają   mu szczególny kłopot.

  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone       i dające dobre rezultaty).

  • Jak rozwiązać problemy z jakimi borykają się rodzice dziecka z ADHD (w domu, przedszkolu i szkole).

  • Jak współpracować z nauczycielami.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Prowadząca: Anna Salwa - Kazimierska,

Zapisy
do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.