Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

 

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

  • dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie), zajęcia rozpoczynają się się 10.09.18 g. 17.00. Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.
  • oraz dla rodziców nastolatków  (12 - 18 lat), zajęcia rozpoczną się w listopadzie, przyjmujemy zapisy.

 

Grupa przeznaczona dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD oraz dla nauczycieli i wychowawców dzieci z ADHD.


Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:
  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).

  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot.

  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).

  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Oddziaływania uwzględniające specyfikę okresu dojrzewania.
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 

  • Jak współpracować z nauczycielami.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Osoba prowadząca: Anna Salwa - Kazimierska

Zapisy
do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.