Grupa edukacyjna umiejętności wychowawczych

Zapraszamy na Grupy Edukacyjne Umiejętności Wychowawczych.

 

UWAGA - na grupy nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nichPodyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz  niezakłóconego korzystania z zajęć. 

Grupa dla rodziców w wieku 10 - 18 lat.

Zajęcia obejmują 10 spotkań. Odbywają się we czwartki, w godzinach 17.00-20.00. Prowadząca Halina Gut.

Brak wolnych miejsc w bieżącym roku szkolnym.  Zapraszamy na warsztaty po wakacjach. Zapisy od 1 sierpnia.

 

 Grupy dla rodziców dzieci w wieku 6 - 10 lat.

 

Piątkowa grupa dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat. Zajęcia  obejmują 9 spotkań, w piątki w godzinach 17-20.

Brak wolnych miejsc w bieżącym roku szkolnym.  Zapraszamy na warsztaty po wakacjach. Zapisy od 1 sierpnia.

  

Grupa dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat,prowadzona w formie maratonu: 2 weekendy (4 dni) w godzinach 10.00-17.00, prowadzi Natalia Hulla.

Brak wolnych miejsc w bieżącym roku szkolnym.  Zapraszamy na warsztaty po wakacjach. Zapisy od 1 sierpnia.

 Grupy Edukacyjne Umiejętności Wychowawczych adresowane są do rodziców zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoich relacjach z dziećmi.    Celem grup jest uczenie się:

  • lepszego porozumiewania z dziećmi,
  • towarzyszenia dzieciom w ich problemach,
  • radzenia sobie z "trudnym" zachowaniem dzieci,
  • stawiania dzieciom granic,
  • pozytywnego wzmacniania dzieci,
  • rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
  • negocjacji i mediacji,
  • rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.
Grupy mają ma charakter edukacyjny. Są prowadzone w formie warsztatów, w oparciu o metodę Mazlish i Faber oraz autorski program Haliny Gut.

Osoby prowadzące: grupa dla rodziców dzieci w wieku 10 - 18 lat- Halina Gut;

Maraton  i piątkowa grupa dla rodziców dzieci w wieku 6 - 10 lat - Natalia Hulla;

 Zapisy  do grup przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68. Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć, potwierdzamy  zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób które zrezygnują, zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.