Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Grupa jest otwarta, można dołączyć w dowolnej chwili

Uwaga! W czasie wakacji spotkania grupy nie odbywają się. Zapraszamy w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  do uczestnictwa w przeznaczonej dla nich grupie wsparcia.

               


Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca:

 w siedzibie SPPP "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. 

 W godzinach 9.00-11.00 – grupa zamknięta.Zapraszamy tych, którzy spotykają się  od ponad 2 lat.

 

W godzinach 11.15- 13.15 – grupa otwarta.Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców. Zapraszamyrodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie. Grupę prowadzi psycholog i pedagog specjalny Beata Chrzanowska-Pietraszuk.

Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, w godzinach 11.00 - 13.00.

  •