Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Grupa jest otwarta, można dołączyć w dowolnej chwili.

Zapraszamy rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  do uczestnictwa w przeznaczonej dla nich grupie wsparcia.

               


Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00, w siedzibie SPPP "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Grupa jest otwarta, nie wymaga zapisywania się.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie. Grupę prowadzi psycholog i pedagog specjalny Beata Chrzanowska-Pietraszuk.

Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00.

Zapraszamy po wakacjach.

Terminy spotkań w  nowym roku szkolnym  (2017/2018)

  • 16 września
  • 21 października
  • 18 listopada
  • 16 grudnia
  • 27 stycznia (wyjątkowo ze względu na ferie)
  • 17 lutego
  • 17 marca
  • 21 kwietnia
  • 19 maja
  • 16 czerwca