Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Grupa jest otwarta, można dołączyć w dowolnej chwili.

 

Zapraszamy rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  do uczestnictwa w przeznaczonej dla nich grupie wsparcia.


Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00, w siedzibie SPPP "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. Grupa jest otwarta, nie wymaga zapisywania się.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie. Grupę prowadzi psycholog i pedagog specjalny Beata Chrzanowska-Pietraszuk.

Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, w godzinach 10.00 - 12.00.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2016/17 :

18 lutego 2017 r.

18 marca 2017 r.

22 kwietnia 2017 r. ( wyjątkowo, ze względu na Wielkanoc)

20 maja 2017 r.

17 czerwca 2017 r.