Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla par rodzicielskich "Asertywna komunikacja w związkach"

Grupa przeznaczona jest dla par rodzicielskich, które chcą lepiej radzić sobie w relacji i komunikacji w swoim zwiazku.

Grupa jest otwarta, nie wymaga konsultacji i zapisów, można dołączyć w dowolnej chwili.

Pierwsze spotkanie grupy po wakacjach, odbędzie się we wtorek 19 września g. 17.00

Celem grupy jest:

  • praca nad trudnościami w związku,
  • rozpoznanie trudności własnych i partnera,
  • zmiana sposobów komunikacji i mechanizmów interakcji z destruktywnych na konstruktywne,
  • ćwiczenia konstruktywnej komunikacji i interakcji w oparciu o rozpoznane trudności.

Grupę prowadzi mgr  Halina Gut wedłu swojego autorskiego programu.

Podczas spotkań poruszana bedzie nastepująca tematyka:

  • Rozpoznanie i nazwanie trudności w związkach.
  • Nazwanie potrzeb i oczekiwań wobec związku i partnera.
  • Ochrona granic.
  • Ćwiczenia aktywnego słuchania.
  • Ćwiczenie konstruktywnych procedur postępowania, na bazie rozpoznanych trudności.
  • Elementy mediacji i negocjacji.

Grupa prowadzona jest metoda warsztatową, obejmującą bloki prac indywidualnych, ćwiczenia w parch i na forum grupy.

Spotkania grupy odbywać się będą co drugi wtorek, w godzinach 17.00 - 19.00

Jest to grupa otwarta.