Już nie jesteśmy razem – jak pomóc naszemu dziecku.

 

Grupa 

dla rodziców w sytuacji rozstania.

Grupa przeznaczona jest dla rodziców zainteresowanych wspieraniem swoich dzieci w poradzeniu sobie z rozpadem rodziny i zaakceptowaniem nowej sytuacji. 

UWAGA - na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jedno z rozstających się rodziców.  Nie przyjmujemy par. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju i bezpieczeństwa.

 

Zapisy na bieżącą edycję zajęć zakończone.

ROZPOCZĘCIE NASTĘPNEJ EDYCJI ZAJEĆ PLANOWANE JEST NA 5 PAŹDZIERNIKA, ZAPISY PRZYJMUJEMY OD 1 CZERWCA 2017.

Zajęcia obejmują 6 spotkań po 3 godziny. Odbywać siębedą w czwartki od 10.30 – 13.30

Każde spotkanie  składa się z dwóch części :

I) psychoedukacyjnej, dzięki której uczestnicy uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania rodziny w sytuacji rozwodu/rozstania, a w szczególności informacje jak pomóc dziecku doświadczającemu straty związanej z rozstaniem rodziców.

 II)o charakterze grupy wsparcia, podczas której uczestnicy omawiają konkretne trudności, wymieniają się doświadczeniami i wspólnie szukają rozwiązań.

 

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące tematy:      

  • Rozwód jako utrata . Etapy godzenia się z rozstaniem u dorosłych i u dzieci. Co utrudnia proces rozstania.
  • Dziecko a rozwód rodziców. Jak powiedzieć dziecku o rozstaniu Typowe reakcje dzieci w różnym wieku na rozstanie rodziców. Emocje i potrzeby dziecka doświadczającego straty związanej z rozstaniem rodziców.
  • Dlaczego dziecku potrzebna jest więź z obojgiem rodziców po rozstaniu i  jak ją wspierać.
  • Jak chronić dziecko w sytuacji niezgody i napięć między rodzicami:   Wsparcie ze strony dorosłych, udzielanie jasnych, adekwatnych do wieku informacji na temat rozstania rodziców. Akceptacja dziecięcych uczuć i potrzeb. Odpowiadanie na pytania dotyczące rozstania i drugiego rodzica.Radzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami.
  • Podział opieki nad dzieckiem po rozstaniu – jak go zaplanować i realizować (rodzicielski plan wychowawczy, mediacje).
  •  Skuteczna komunikacja w sprawach dzieci- techniki ułatwiające komunikację (komunikat typu ja; bazowanie na konkretach: czas, termin - dorośli ustalają i decydują). Urealnianie oczekiwań co do współpracy w sprawie dziecka.Radzenie sobie z bezradnością.

Osoby prowadzące: Natalia Hulla, Anna Salwa - Kazimierska

 Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

 Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć, potwierdzamy  zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób które zrezygnują, zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.