Zajęcia dla dzieci zdolnych

 

Dzieci zakwalifikowane na grupę, zapraszamy na pierwsze zajęcia 17.09.18 g. 15.30

 

 

Na zajęcia zapraszamy wyłącznie dzieci z klas 0 i 1 szkoły podstawowej, po konsultacji z psychologiem prowadzącym grupę.

 

 Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:

  • Uczą się, że jeden problem ma wiele rozwiązań.
  • Zwiększają swoje możliwości w zakresie myślenia twórczego.
  • Nabierają zaufania do własnej osoby (wzrasta ich poczucie kompetencji).
  • Lepiej funkcjonują społecznie.

Cele zajęć:

  • Rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni.
  • Nauka technik rozwiązywania problemów.
  • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i współdziałania w grupie.
  • Tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Nabór na zajęcia następuje poprzez konsultację dziecka u psychologów prowadzących grupę:Natalii Hulli, Anny Kałuby - Korczak, Justyny Święcickiej, Magdaleny Golędzinowskiej

Grupa ma charakter otwarty, nabór prowadzony jest przez cały rok. W przypadku braku miejsc zapisujemy dzieci na listę rezerwową i zapraszamy w miare zwalniania się miejsc.

Zajęcia odbywają się się w poniedziałki, w godzinach 15.30 - 16.30


Osoby prowadzące: Anna Kałuba - Korczak, Justyna Święcicka, Natalia Hulla, Magdalena Golędzinowska.

ZAJĘCIA są BEZPŁATNE